ANALIZA AMERYKAŃSKIEJ TELEWIZJI

Analiza ame­rykańskiej telewizji i jej oddziaływania może więc być interesującym komentarzem do wszystkich prób określenia stanu świadomości społecznej i po­litycznej współczesnych Amerykanów.Po drugie, właśnie poprzez swą krańcowość, re­lacje, jakie zachodzą między amerykańską telewi­zją a świadomością społeczną — przy wszystkich odmiennych przesłankach wyjściowych — stano­wią model sprawdzający się również w innych krajach. Indoktrynacyjne oddziaływanie telewizji i jego zakres, ro<izenie się czy nawet kreowanie zbiorowych mitów, tworzenie consensusu, wpływ socjalizujący telewizji, wrastanie w społeczeństwo przejętych z małego ekranu idei, postaw i syste­mów wartości, a także okoliczności, w jakich te procesy przebiegają, stanowią zespól problemów, które — operując konkretnymi przykładami — sta­ram się w tej książce ukazać, by zaciekawić tych wszystkich, którzy interesują się problematyką spo­łecznego oddziaływania środków przekazu.

 

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.