ANALIZA AMERYKAŃSKIEJ TELEWIZJI

Analiza ame­rykańskiej telewizji i jej oddziaływania może więc być interesującym komentarzem do wszystkich prób określenia stanu świadomości społecznej i po­litycznej współczesnych Amerykanów.Po drugie, właśnie poprzez swą krańcowość, re­lacje, jakie zachodzą między amerykańską telewi­zją a świadomością społeczną — przy wszystkich odmiennych przesłankach wyjściowych — stano­wią model sprawdzający się również w innych krajach. Indoktrynacyjne oddziaływanie telewizji i jego zakres, ro<izenie się czy nawet kreowanie zbiorowych mitów, tworzenie consensusu, wpływ socjalizujący telewizji, wrastanie w społeczeństwo przejętych z małego ekranu idei, postaw i syste­mów wartości, a także okoliczności, w jakich te procesy przebiegają, stanowią zespól problemów, które — operując konkretnymi przykładami — sta­ram się w tej książce ukazać, by zaciekawić tych wszystkich, którzy interesują się problematyką spo­łecznego oddziaływania środków przekazu.

 

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)