GŁÓWNY CEL

NBC musi w związku z tym pozbyć się części dublują­cych się stacji i tak powstała American Broadcas- ting Corporation. Te trzy giganty podzieliły mię­dzy sobą cały rynek amerykański i stały się prak­tycznie monopolistami, uzależniając od siebie słabe finansowo. i organizacyjnie stacje, tak zwane niezależne. Dzięki ogromnym zyskom płynącym z re­klam nastąpił szybki rozwój wielkich sieci radio­wych. Nadawanie programów radiowych okazało się przedsięwzięciem znacznie bardziej dochodo­wym niż produkcja odbiorników, a wkrótce miało stać się jedną’z najbardziej dochodowych dzie­dzin biznesu w ogóle.   Głównym celem ustawy z roku 1934 było wpro­wadzenie kontroli państwowej nad długościami fal, na których nadawane były programy.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.