GŁÓWNY CEL

NBC musi w związku z tym pozbyć się części dublują­cych się stacji i tak powstała American Broadcas- ting Corporation. Te trzy giganty podzieliły mię­dzy sobą cały rynek amerykański i stały się prak­tycznie monopolistami, uzależniając od siebie słabe finansowo. i organizacyjnie stacje, tak zwane niezależne. Dzięki ogromnym zyskom płynącym z re­klam nastąpił szybki rozwój wielkich sieci radio­wych. Nadawanie programów radiowych okazało się przedsięwzięciem znacznie bardziej dochodo­wym niż produkcja odbiorników, a wkrótce miało stać się jedną’z najbardziej dochodowych dzie­dzin biznesu w ogóle.   Głównym celem ustawy z roku 1934 było wpro­wadzenie kontroli państwowej nad długościami fal, na których nadawane były programy.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)