LICZBA DZIENNIKÓW

Liczba dzienników wzrastała przez cały XIX wiek, aby w roku 1900 osiągnąć 2120 tytułów i rosła jeszcze do roku 1914, kiedy ukazywały się łącznie 2442 tytuły. Większość tych dzienników stanowiły zresz­tą gazety lokalne, natomiast rynek gazet o szer­szym zasięgu był o wiele węższy. Jednak nawet i ten śtosunkowo duży wzrost nie odpowiadał w proporcji wzrostowi ludności ,i. nakładów; między rokiem 1900 a 1914 liczba ludności wzrosła z 61 do 96 milionów, a nakłady z 9 330 930 do 25 426 911 egzemplarzy. … Poczynając od tej daty następować zaczęła coraz większa koncentracja prasy.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.