NADMIAR PRZEMOCY W TELEWIZJI

Raport tak zwanego Komitetu Dodda, zajmującego się sprawą nadmiaru przemocy i gwałtu w programach telewizyjnych, przytacza fakt zignorowania przez jedną z sieci wyników badań reakcji panelowej widowni na odcinek se­rialu przygotowanego do emisji. Mimo że 97 pro­cent ankietowanych było zdania, że w odcinku tym jest zbyt wiele seksu, z czego 75 procent uzna­ło go za nieodpowiedni dla dzieci, sieć ostatecznie nadała ów odcinek.  Członek Federal Commission of Communications Nicholas Johnson, określił to następującymi słowa­mi: „Polityka programowa sieci hołduje klasycz­nemu modelowi działania oligarchii monopolistycz­nej: naśladownictwu, zawężonemu wyborowi, wy­pracowanym strategiom korporacyjnym i opiera­niu się na tym, co już zostało przedtem wypróbo­wane.”

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.