NARZUCONA WIZJA ŚWIATA

Wizja świata narzucona przez programy telewi­zyjne deformuje w znacznym stopniu obraz rze­czywistości. Przede wszystkim jej złożoność we­wnętrzną czy międzynarodową, z którą styka się to społeczeństwo, sprowadza do prostych, pospoli­tych pojęć. To, co nowe i domagające się nowych odpowiedzi, nowych działań i nieustających wery­fikacji — sprowadza się do tego, co już znane i przyswojone. Kryzys wewnętrzny i zewnętrzny, w jakim znalazło się amerykańskie społeczeństwo od początku lat sześćdziesiątych, a kt6ry wynikał w znacznej mierze z nieumiejętności i niemożności znalezienia właściwych odpowiedni na zupełnie nowe problemy (sprawa mniejszości narodowych, a przede wszystkim Murzynów, kryzys miast, in­wazja gwałtu i przemocy, nędza w Ameryce, mło­dzież, Wietnam, kraje Trzeciego świata) — nie po­zostawał bez związku ze sposobem, w jakim o tych problemach było informowane społeczeństwo; tu zaś główną rolę odegrała telewizja.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.