NARZUCONA WIZJA ŚWIATA

Wizja świata narzucona przez programy telewi­zyjne deformuje w znacznym stopniu obraz rze­czywistości. Przede wszystkim jej złożoność we­wnętrzną czy międzynarodową, z którą styka się to społeczeństwo, sprowadza do prostych, pospoli­tych pojęć. To, co nowe i domagające się nowych odpowiedzi, nowych działań i nieustających wery­fikacji — sprowadza się do tego, co już znane i przyswojone. Kryzys wewnętrzny i zewnętrzny, w jakim znalazło się amerykańskie społeczeństwo od początku lat sześćdziesiątych, a kt6ry wynikał w znacznej mierze z nieumiejętności i niemożności znalezienia właściwych odpowiedni na zupełnie nowe problemy (sprawa mniejszości narodowych, a przede wszystkim Murzynów, kryzys miast, in­wazja gwałtu i przemocy, nędza w Ameryce, mło­dzież, Wietnam, kraje Trzeciego świata) — nie po­zostawał bez związku ze sposobem, w jakim o tych problemach było informowane społeczeństwo; tu zaś główną rolę odegrała telewizja.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)