NIE UPRZEDZAJĄC

Nie uprzedzając dalszych rozważań stwierdzić można, że niezależnie od programu telewizyjnych menadżerów, lansujących określone treści i świa­topoglądy, już sam mechanizm komercjalnej kul­tury masowej, sprzyjający nawiązywaniu do ste­reotypów ideologicznych i światopoglądowych, działa na rzecz propagowania poglądów konwen­cjonalnych, postaw konformistycznydi, idei kon­serwatywnych. W ten sposób między ^ interesem ekonomicznym a ideologicznym właścicieli sieci telewizyjnych nie występują sprzeczności, lecz przeciwnie, pełna zgodność. Jeżeli zaś chodzi o stopień skomplikowania artystycznego, psychologicznego i myślowego wi­dowisk amerykańskiej telewizji, przypomnijmy, ze jeden z wielkich producentów hollywoodzkich już w latach dwudziestych sformułował zasadę,^ że filmy powinny być realizowane tak, aby poziom ich złożoności odpowiadał mentalności dwunasto­letniego dziecka.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)