NIE UPRZEDZAJĄC

Nie uprzedzając dalszych rozważań stwierdzić można, że niezależnie od programu telewizyjnych menadżerów, lansujących określone treści i świa­topoglądy, już sam mechanizm komercjalnej kul­tury masowej, sprzyjający nawiązywaniu do ste­reotypów ideologicznych i światopoglądowych, działa na rzecz propagowania poglądów konwen­cjonalnych, postaw konformistycznydi, idei kon­serwatywnych. W ten sposób między ^ interesem ekonomicznym a ideologicznym właścicieli sieci telewizyjnych nie występują sprzeczności, lecz przeciwnie, pełna zgodność. Jeżeli zaś chodzi o stopień skomplikowania artystycznego, psychologicznego i myślowego wi­dowisk amerykańskiej telewizji, przypomnijmy, ze jeden z wielkich producentów hollywoodzkich już w latach dwudziestych sformułował zasadę,^ że filmy powinny być realizowane tak, aby poziom ich złożoności odpowiadał mentalności dwunasto­letniego dziecka.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.