NIEWIELKIE KOSZTY

Wszystko to ma miejsce przy niewysokich stosun­kowo kosztach utrzymania i obsługi nadajnika. Nic więc dziwnego, że sieci są panami życia i śmierci stacji, którym w każdej chwili mogą cofnąć afiliację. Władza ta jest równoznaczna z pełną kontrolą. W sumie, programy nadawane przez trzy sieci odbiera od. 85 do 92 procent całej widowni, w zależności od pory dnia.Pozostałe stacje noszą nazwę „niezależnych”. Niezależność ta jest jednak cnotą z musu. Są to stacje drugiej kategorii, które wypełniają swój czas antenowy starymi filmami kinowymi i tele­wizyjnymi. Stacje, niezależne mogą liczyć tylko na mały procent widowni i uzyskują proporcjonalnie mniejsze stawki od agencji reklamowych. Ale i tak zyski ich. wynoszą przeciętnie 13,5 procent wpły­wów.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.