PEDAGOGICZNE PRZEPISY

W tego rodzaju przepisach pedagogicznych, nawet jeśli są one z założe­nia prawidłowe, tkwi jednakże niebezpieczeństwo polegające na tym, że mogą one po prostu nie pasować do naszego charakteru. Nawet jeżeli je u siebie wytrenujemy, to i tak nie będą skuteczne. Uczniowie zauważą bar­dzo szybko, że nie identyfikujemy się z wydawanymi poleceniami, ale traktujemy je wyłącznie jako formułki pedagogiczne.Wychodzę tu z indywidualnego aspektu zmiany zachowania: konstruk­tywnych stosunków międzyludzkich nie stworzy wyuczenie się pewnych technik, powstają one dzięki wczuwaniu się we własną osobę: Co postrze­gam w danej chwili? Co się ze mną dzieje? Jaki jest mój stosunek do sie­bie samego? Z tego wsłuchiwania się w siebie wynikają później także sen- sowniejsze reakcje pomiędzy ludźmi. Umiejętność prawiadłowego odprę­żania się jest ważna także w tym aspekcie: może ona nam pomóc w lep­szym identyfikowaniu potrzeb płynących z naszego wnętrza. Zgodnie z tym podejściem uczucia i reakcje organiczne są takimi samymi źródłami informacji dla nauczyciela, jak rozważania intelektualne.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.