PRASA W SPOŁECZEŃSTWIE MASOWYM

Aktualne oblicze amerykańskiej prasy ukształto­wało się na przestrzeni XIX wieku w procesie jej umasowienia. W wieku XVIII i na początku wie­ku XIX czytelnictwo prasy ograniczone było do wąskiej stosunkowo warstwy publiczności oświe­conej. U progu rewolucji w trzynastu koloniach ukazywało się 35 gazet, każda w nakładzie nie przekraczającym 1000 egzemplarzy, jednakże po­jedynczy egzemplarz czytany był kolejno w kilku przynajmniej domach. Cena gazet była dość wyso­ka — roczna prenumerata, a tylko na takiej zasa­dzie były one rozprowadzane, wynosiła więcej, niż wykwalifikowany robotnik zarabiał w ciągu ty­godnia.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)