SAMOURZECZYWISTNIENIE

Według założyciela szkoły ukierunkowanej na kształcenie indywidual­ne – Carla R. Rogersa – posiadamy potencjał pozwalający nam na kon­struktywny rozwój indywidualny i społeczny. Udaje się to tym lepiej, im więcej uczymy się wsłuchiwać w samych siebie, radzić sobie, z doświad­czeniami, ufać wewnętrznemu głosowi. W każdym z ludzi tkwi organicz­na mądrość, która warunkuje uniwersalną tendencję do wzrostu i samoroz­woju. Jeśli uświadomimy sobie bardziej samych siebie – emocjonalnie, in­telektualnie i fizycznie, wówczas nasze wybory będą bardziej sensowne. Nie chodzi zatem o to, aby być tym, kim należałoby być, ale by „być so­bą, takim, jakim się jest w rzeczywistości. Samourzeczywistnienie to nie egoistyczny program, jak się często twierdzi, lecz raczej dążenie do osią­gnięcia harmonii z sobą samym i innymi.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.