SPRZYJAJĄCE OKOLICZNOŚCI

Złożyło się na to kilka sprzy­jających okoliczności. Będąc swojego rodzaju po­łączeniem radia i kina, telewizja wykorzystywa­ła ” wyrobione już nawyki publiczności i obiecy­wała zaspokoić je jeszcze lepiej. Sieci posiadały kapitał doświadczeń wyniesiony z radia. Technika elektroniczna rozwinęła się w czasie wojny do te­go stopnia, że jakość nadawanych obrazów była od samego początku doskonała, dzięki czemu telewi­zja nie musiała przechodzić przez okres szumów siało radio. Wreszcie agencje reklamowe dostrze­gały w telewizji jeszcze doskonalszy kanał lanso­wania swoich ogłoszeń i skwapliwie asygnowały setki tysięcy dolarów do kas stacji i sieci telewi­zyjnych. Oto liczby obrazujące etapy rozwoju te­lewizji amerykańskiej: w roku 1946 — 8 tysięcy odbiorników, w roku 1948 — milion, w roku 1949  4 miliony, w roku 1959 — 10,5 miliona, w ro­ku 1957 — 15,7 miliona, 1953 — 28 milionów, w roku 1967 — 47,2 miliona.

 

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.