STRES MOBILIZUJĄCY I SZKODLIWY

Nie każdy stres jest stresem! Zwykle ze słowem „stres” kojarzą się nam negatywne skutki wywołane przez hałas, pośpiech, czy wreszcie konflikty i zagrożenia związane z sytuacjami, w których mają sprawdzić się nasze umiejętności. Stres występuje, gdy jesteśmy przeciążeni i nie wiemy, „w co ręce włożyć”, kiedy mamy uczucie, jakby brakowało nam tchu; gdy odczuwamy pewien nacisk.(Stres to sytuacje, które postrzegamy jako ob­ciążające, stawiające przed nami wyzwania lub zadania przekraczające na­sze możliwości. Jeśli obciążenia te są zbyt duże, wówczas organizm reagu­je w różny sposób: robi się nam gorąco, zaczynamy się pocić, bledniemy ze zdenerwowania, język zaczyna się plątać, odczuwamy ucisk w okolicy klatki piersiowej. Przedłużający się stres prowadzi do nerwowości, drażli- wości, wyczerpania, a nawet może stać się powodem wrzodów żołądka czy wręcz zawału serca./Stres wyniszczający zwany jest także distresem)

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.