W NAUCE NIE MA NIC OSOBLIWEGO

W nauce nie ma niczego osobliwego, mistycznego lub magicznego. Nauka polega po prostu na zastosowaniu zwykłych dla danych dziedzin metod rozumowania i wnioskowania oraz odkrywania dziedzin, nad którymi ludzie w większości nie zastanawiają się ani dość poważnie, ani głęboko. Wizerunek uczonego w laboratorium, który w samotności czeka aż kolejny eks­peryment da mu okazję wykrzyknąć „eureka”, dodatkowo mąci obraz. Naukę charakteryzują, jak powiedział Imre Lakatos, naukowe programy badawcze, które skupiają grupę uczonych, by pracowali razem nad powiązanymi, ale różny­mi teoriami i wspólnym wysiłkiem dochodzili do efektów, poddawanych kontro­li, przemyśliwanych od nowa i od nowa wielokroć ocenianych. Podobnie ucznio­wie powinni wracać do doświadczeń i przemyśleń, być może porządkować na inne sposoby koncepcje i myśli, oduczać się czegoś po to, żeby móc uczyć się dalej.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.