W ŚCISŁYM ZAKRESIE

Działając ściśle w tym zakre­sie, o jaki był proszony, rząd federalny zamroził na kilka lat wydawanie licencji. W roku 1934 powstała Federal Commission of Communications (Federalna Komisja Komunikacji), która otrzyma­ła uprawnienia do wydawania i odnawiania licen­cji/przydzielania długości fal radiowych i takiego nimi • gospodarowania, aby uniknąć zakłóceń, a wreszcie prawo nieodnawiania licencji tym sta­cjom; które nie wypełniły nałożonego na nie przez statut zadania służenia interesowi publicznemu. To ostatnie sformułowanie było ustępstwem na^ rzecz tych wszystkich, którzy niepokoili się rozmiarami .komercjalizmu i sobiepaństwa w eterze. Ale też pozostało ono tylko na papierze. Pojęcie służenia interesowi publicznemu okazało się bowiem mało precyzyjne, by kiedykolwiek, z wyjątkiem margi­nesowych przypadków, Komisja mogła z niego skorzystać i cofnąć licencję.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.