W SWOICH FUNKCJACH

W swoich funkcjach, stru­kturze, organizacji i sposobie działania żadna z. nich nie różni się od jakiejkolwiek innej korpo­racji produkującej towary na rynek. To, że pro­dukowanym towarem jest program, a ściślej mó­wiąc — czas sprzedawany przedsiębiorcom rekla­mowym, nie zmienia nic w sposobie działania korr poraćji i kierujących nią menadżerów. Rozmiary koncentracji ilustrować może ABC, która w roku 1966 posiadała jedną z trzech największych sieci telewizyjnych, jedną z czterech największych sie­ci radiowych, pięć stacji telewizyjnych, dwanaście stacji radiowych (w dziesięciu najbardziej docho­dowych metropoliach), trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć kin i wytwórnię „ABC Films”.-

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.