W SWOICH FUNKCJACH

W swoich funkcjach, stru­kturze, organizacji i sposobie działania żadna z. nich nie różni się od jakiejkolwiek innej korpo­racji produkującej towary na rynek. To, że pro­dukowanym towarem jest program, a ściślej mó­wiąc — czas sprzedawany przedsiębiorcom rekla­mowym, nie zmienia nic w sposobie działania korr poraćji i kierujących nią menadżerów. Rozmiary koncentracji ilustrować może ABC, która w roku 1966 posiadała jedną z trzech największych sieci telewizyjnych, jedną z czterech największych sie­ci radiowych, pięć stacji telewizyjnych, dwanaście stacji radiowych (w dziesięciu najbardziej docho­dowych metropoliach), trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć kin i wytwórnię „ABC Films”.-

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)