W TRADYCYJNEJ POSTACI

Kontynuowa­ny w tradycyjnej postaci leseferyzm działa na rzecz coraz większej koncentracji i monopolizacji, a więc w kierunku przeciwnym niż ten, jaki wy­tyczał u swoich narodzin, doprowadzając w roku 1929 do krachu i depresji, którą zakończyło dopie- ‚ ro ożywienie przemysłowe wywołane przez wojnę oraż ograniczenie klasycznego wolnego rynku przez częściową interwencję państwa, wprowadzo­ne w okresie new dealu. Podobnie zmienia się struktura władzy: zachowując dotychczasowe for­my demokracji reprezentatywnej rzeczywiste de­cyzje skoncentrował. establishment. Decyzje . wy­borców sprowadzają się teraz do wyboru jednej z dwóch alternatywnych możliwości,, z których każda przedstawiana jest przez rzeczywistych dy­sponentów władzy i zgodna z podstawowymi in­teresami establishmentu.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)