W TRADYCYJNEJ POSTACI

Kontynuowa­ny w tradycyjnej postaci leseferyzm działa na rzecz coraz większej koncentracji i monopolizacji, a więc w kierunku przeciwnym niż ten, jaki wy­tyczał u swoich narodzin, doprowadzając w roku 1929 do krachu i depresji, którą zakończyło dopie- ‚ ro ożywienie przemysłowe wywołane przez wojnę oraż ograniczenie klasycznego wolnego rynku przez częściową interwencję państwa, wprowadzo­ne w okresie new dealu. Podobnie zmienia się struktura władzy: zachowując dotychczasowe for­my demokracji reprezentatywnej rzeczywiste de­cyzje skoncentrował. establishment. Decyzje . wy­borców sprowadzają się teraz do wyboru jednej z dwóch alternatywnych możliwości,, z których każda przedstawiana jest przez rzeczywistych dy­sponentów władzy i zgodna z podstawowymi in­teresami establishmentu.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.