WARUNEK POWODZENIA

Warunkiem powodzenia jest chęć pisania. Dzieci z natury pragną komuniko­wać się, a pisanie pozwala zaspokoić tę potrzebę. Proces pisania zaczyna się od namysłu nad sensem wiadomości i adresatem; od tego zależeć może, jaką formę nadamy tekstowi. Na tym początkowym etapie rozważamy więc, dla kogo, po co i w jakiej formie mamy pisać. Warto wówczas zastanowić się nad takimi pytaniami:Jaki nadać kształt?Forma powinna służyć funkcji tekstu. Odpowiednie może być zatem opowiadanie, wiersz, dialog, rozprawa, list, dziennik, pamiętnik, artykuł, plakat, komiks, list, notatka.Jakie zgromadziłem pomysły? Trzeba zanotować wstępne pomysły, jakie uda się zebrać, na przykład w trakcie burzy mózgów. Może to być indywidualna „burza jednego mó­zgu” („Postanowiłam pomyśleć sobie przez jakiś czas i zapisałam wszyst­ko, co przyszło mi do głowy” powiedziała sześcioletnia dziewczynka), kilkuosobowa lub z udziałem całej klasy. Zapisuje się wszystkie pomysły i narzucające się słowa kluczowe, choćby najbardziej odległe i dziwaczne, z nich bowiem dziecko na dalszym etapie rozwinąć może dojrzałą myśl.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.