WIDOWNIA NA SPRZEDAŻ

„Telewizja nie jest formą sztuki ani kanałem do przekazywania kultury, lecz środkiem działania, jakim posługuje się reklama — stwierdził amery­kański pisarz — dlatego — kontynuował z ironią—   rzeczą w złym stylu i nieamerykańską jest na­rzekanie widzów telewizyjnych, że programy są tak podłe. One wcale nie mają być dobre. One mają przynosić pieniądze… w gruncie rzeczy «po- ziom» byłby nie tylko czymś nieistotnym, ale na­wet czymś niepożądanym, odwracającym uwagę widzów [od reklamy].” Reklama jest podstawą istnienia komercjalnej telewizji. Podobnie jak w przypadku radia, tele­widzowie nie wnoszą opłat abonamentowych, a wpływy z reklamy są jedynym źródłem wpły­wów stacji i sieci telewizyjnych. Z tego powodu telewizja amerykańska określana jest ^ mianem „bezpłatnej”.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.