WZROST LICZBY ODBIORNIKÓW

Wraz ze wzrostem liczby telewizorów wzrastała również kwota dochodów, wpływających do kas telewizji. W roku 1967 radio i telewizja zainkaso- wały łącznie 3,2 miliarda dolarów od agencji re­klamowych, z czego na telewizję przypadło 2,3 miliarda. Czyste zyski przeciętnej stacji telewizyj­nej wynoszą 30 procent wpływów, a globalne zy­ski trzech ogólnokrajowych sieci-gigantów— ABC, CBS i NBC, wynoszą-16 procent wpływów. Zyski płynące z piętnastu stacji nadawczych, posiada­nych bezpośrednio przez sieci, wyniosły 39,6 pro­cent wpływów; Zyski (przed opodatkowaniem) osiągnięte globalnie przez trzy sieci łącznie z po­siadanymi. przez nie stacjami wynosiły 160,1 mi­liona dolarów przy kapitale zakładowym 147,3 mi- lona,’ co daje ogromną (nawet jak na stosunki amerykańskie) stopę zysku 109 procent.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.