Z DRUGIEJ STRONY

Z drugiej strony interesujące jest prześledzenie, w jaki sposób powstawały owe telewizyjne stereo-’ typy. Ich źródeł należy szukać w’ dziedzictwie kul­turowym Ameryki. W problemach, wobec których w ciągu tego ćwierćwiecza stanęło amerykańskie społeczeństwo. Problemy te telewizja upraszcza i sprowadza do stereotypów zachowawczych. Wspólnym mianownikiem wszystkiego, co ukazuje się na antenie, od wiadomości dziennikowych do seriali filmowych, jest. działanie, na rzecz uzyska­nia społecznego consensusu dla amerykańskiego systemu jako całości i dla wszelkich działań po­dejmowanych czy to wewnątrz kraju, czy poza jego granicami przez establishment.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)