Z DRUGIEJ STRONY

Z drugiej strony interesujące jest prześledzenie, w jaki sposób powstawały owe telewizyjne stereo-’ typy. Ich źródeł należy szukać w’ dziedzictwie kul­turowym Ameryki. W problemach, wobec których w ciągu tego ćwierćwiecza stanęło amerykańskie społeczeństwo. Problemy te telewizja upraszcza i sprowadza do stereotypów zachowawczych. Wspólnym mianownikiem wszystkiego, co ukazuje się na antenie, od wiadomości dziennikowych do seriali filmowych, jest. działanie, na rzecz uzyska­nia społecznego consensusu dla amerykańskiego systemu jako całości i dla wszelkich działań po­dejmowanych czy to wewnątrz kraju, czy poza jego granicami przez establishment.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.