ZAINTERESOWANIE METODAMI

Jeżeli ciągle chodzimy z wysoko uniesionymi barkami, prawdopodobnie „obarczono nas czymś”, a może nie potrafimy niczego traktować z dystansem.Ćwiczenia relaksacyjne stanowią element całościowego wychowania, w którym chodzi o wsłuchiwanie się w potrzeby własnego organizmu, po­strzeganie się bardziej zmysłowo i subtelnie oraz uświadomienie sobie, iż stanowimy cielesną całość. Nie jest to takie proste. Poszczególne części naszego ciała w trakcie rozwoju mogą umknąć naszej świadomości. Obraz ciała będzie wówczas poszarpany, co z kolei wpłynie niekorzystnie na co­dziennie podejmowane działania’.W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie metodami, w któ­rych centralnie postawiono ciało człowieka. Kursy jogi, treningu autogen- nego lub metody Feldenkreisa proponowano w wielu szkołach wyższych. Jedną z dróg cielesnego samopoznania jest także eutonia, oznaczająca „prawidłowe, harmonijne napięcie”. Założenia te próbowano przetrans­ponować na pedagogikę. I mamy dzisiaj Eutonię dla dzieci, Jogę dla dzie­ci lub Trening autogenny z dziećmi.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.