ZBLIŻONE FORMY

Amerykański historyk radia i telewi­zji, profesor Uniwersytetu Columbia, Enc Bar- nouw, twierdzi, że gdyby wynalazek i wprowa­dzenie masowej radiofonii nastąpiły o niecałą de­kadę później, już w okresie new dealu, amerykań­skie radio i telewizja przybrałyby zapewne formy bardziej zbliżone do europejskich, a więc nakie­rowanych w dużej mierze na działalność kultural­ną i oświatową.Działalność tego typu zajęła bowiem w progra­mach radiowych pozycję mniej niż marginesową.Ograniczała się ona praktycznie do krótkich dzien­ników informacyjnych. Pozostały czas prawie w całości poświęcony był rozrywce: muzyce popular­nej, varietć, słuchowiskom sensacyjnym i seryj­nym opowieściom obyczajowym.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.