ZBLIŻONE FORMY

Amerykański historyk radia i telewi­zji, profesor Uniwersytetu Columbia, Enc Bar- nouw, twierdzi, że gdyby wynalazek i wprowa­dzenie masowej radiofonii nastąpiły o niecałą de­kadę później, już w okresie new dealu, amerykań­skie radio i telewizja przybrałyby zapewne formy bardziej zbliżone do europejskich, a więc nakie­rowanych w dużej mierze na działalność kultural­ną i oświatową.Działalność tego typu zajęła bowiem w progra­mach radiowych pozycję mniej niż marginesową.Ograniczała się ona praktycznie do krótkich dzien­ników informacyjnych. Pozostały czas prawie w całości poświęcony był rozrywce: muzyce popular­nej, varietć, słuchowiskom sensacyjnym i seryj­nym opowieściom obyczajowym.

Witam, z tej strony Krzysztof. Prowadzę blog o tematyce technicznej. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się kilka lat temu. Od tego czasu prowadziłem różnego rodzaju strony internetowe, lecz teraz całą swoją uwagę chciałbym poświęcić temu blogowi.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)